Widzieć i wiedzieć – o podejmowaniu decyzji

Większość wypadków jest wynikiem działań lub braku działania pilota (załogi) podczas lotu. Są rzeczy, których NIE da się przewidzieć – wady materiałowe, działanie innych. Stanowią one jednak bardzo, ale to bardzo mały procent. Większość problemów bierze się z błędnych decyzji lub ich braku. O podejmowaniu decyzji w lotnictwie napisano wiele, ale spróbujmy jeszcze raz.

Zachęcamy do lektury artykułu, który Zespół opublikował w grudniowym numerze Przeglądu Lotniczego.