ULC w sprawie dronów w CTR (i nie tylko)

25 marca 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał komunikat w sprawie naruszania przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami latającymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi.  Komunikat został wydany w związku z przypadkami naruszania przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami latającymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wskazuje on podstawy prawne wykonywania lotów modelami oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej nie większej niż 25 kg - w zasięgu wzroku. Wskazano ponadto podstawę prawną regulującą obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Poniższy komunikat związany jest ze Zgłoszeniem 1/2014.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_uav.pdf)komunikat_uav.pdf