Konferencja-Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych

9 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa dotycząca aspektów prawnych badania zdarzeń lotniczych, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Łazarskiego. Zespół Latajmy Bezpiecznie reprezentowali Sekretarz Zespołu Paweł Góra, który przedstawił prezentację "Just Culture a profilaktyka bezpieczeństwa" oraz dr Piotr Kasprzyk z wystąpieniem dotyczącym "Wpływu przepisów karnych na system raportowania". Obie prezentacje publikujemy poniżej.

W nawiązaniu do dyskusji podczas Konferencji, Zespół Latajmy Bezpiecznie przekazał do Departamentu Lotnictwa MI pismo z wnioskiem o uwzględnienie opinii ze zgłoszeń 9/2010 oraz 13/2010 w pracach legislacyjnych.
Więcej informacji na temat Konferencji
www.lazarski.pl/aktualnosci/art,445,konferencja-aspekty-prawne-badania-zdarzen-lotniczych.html