Spotkanie z kierownictwem PAŻP

12 marca 2010 członkowie Zespołu spotkali się z przedstawicielami kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W trakcie spotkania przybliżyliśmy misję i sposób działania Zespołu oraz przedstawiliśmy obszary zagrożeń zgłoszone do Zespołu, które są związane z działalnością PAŻP m. in. projektowanie podejść w oparciu o GNSS czy informacje publikowane w AIP VFR. Mając na uwadze charakter oraz zakres poruszanych zagadnień podjęto decyzję o utworzeniu grup, które będą się zajmowały poszczególnymi zagrożeniami.

Przedstawiciele PAŻP wyrazili się również optymistycznie o organizacji konferencji dla pilotów oraz kontrolerów ruchu lotniczego, w trakcie której będziemy mogli wymienić się wspólnymi doświadczeniami.

Załączniki:
Pobierz plik (LB-w-PAZP.doc)LB-w-PAZP.doc