21/2009 Interpretacja przepisów dot. przerw w wykonywaniu czynności lotniczych przez instruktorów GA

Opis zgłoszenia

Zgłaszający zwrócił się do Zespołu o interpretację przepisów dotyczących „czasu czynności lotniczych” w lotnictwie ogólnym, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 219, poz. 1841). Zapytanie dotyczyło tego, czy pracodawca ma prawo wymagać od instruktora zatrudnionego na etacie w ośrodku szkolenia lotniczego stosowania przerwy i planowania lotów np. rano, a następnie wieczorem, a jeśli tak, to jak oceniać czas przerwy między czynnościami lotniczymi.