16/2009 Przeszkody lotnicze w strefie EPP7 (kominy rafinerii)

Opis zgłoszenia

Brak przeszkód lotniczych znajdujących się wewnątrz strzef zakazanych na przykładzie przeszkód w strefie EP P7 (Rafineria Płock).