01/2009 Brak oznaczeń zamkniętych odcinków dróg kołowania na jednym z polskich lotnisk komunikacyjnych

Opis zgłoszenia

Na jednym z lotnisk kontrolowanych zarządzający lotniskiem zamyka na okres zimowy niektóre drogi kołowania. W związku z zamknięciem, wydawana jest stosowna informacja NOTAM. Poza wydaniem NOTAM-u, zarządzający lotniskiem nie oznacza, w sposób przewidziany w Aneksie14 do konwencji chicagowskiej ICAO, zamkniętych odcinków pola manewrowego lotniska. W/w drogi są wyłączone z eksploatacji, oznacza to, że nie są oczyszczane, nie są odśnieżane, nikt nie sprawdza stanu ich nawierzchni oraz teoretycznie, nikt po nich nie jeździ. Zdarza się jednak, że lądujące samoloty opuszczają drogę startową w zamkniętą drogę kołowania. Może to spowodować ześlizgnięcie się samolotu z drogi kołowania i zakończyć uszkodzeniem podwozia lub innych elementów struktury płatowca. Kołowanie po wyłączonej z eksploatacji drodze, może również doprowadzić do zassania przez silniki samolotu zanieczyszczeń i spowodować ich poważne uszkodzenie.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport_1_2009.pdf)Raport_1_2009.pdf