13/2009 Bezzasadny zakaz lotów IFR w obejmujących znaczną powierzchnię polskiej przestrzeni powietrznej stref EA wprowadzanych ze względu na zawody szybowcowe

Opis

Zgłaszający wskazuje na utrudnienia i zagrożenia związane z lotami samolotów w IFR w związku z aktywnymi szybowcowymi strefami EA