03/2009 Wprowadzenie przez ULC obowiązkowego montażu dodatkowych zaworów w zbiornikach paliwa samolotów Cessna jako przyczynek do pogorszenia stanu technicznego ww. statków powietrznych

Opis zgłoszenia

Obowiązkowe zalecenie ULC wprowadziło biuletyn nr SEB 92-95 dla samolotów Cessna 150/152. Biuletyn dotyczy zamontowania dodatkowych odwodnień zbiorników paliwa. Zgłaszający wskazuje, że zalecenie nie było uzasadnione i może powodować efekt odwrotny do zamierzonego. Dodatkowe pogorszenie bezpieczeństwa: naruszenie struktury mocno już wyeksploatowanych samolotów, co może powodować rozszczelnianie się zbiorników paliwa i dodatkowe zagrożenie pożarowe.