02/2009 Niewystarczająca ilość szkolenia w sytuacjach niebezpiecznych podczas szkolenia do PPL(A)

Opis zgłoszenia

Zgłaszający zwrócił uwagę na nie realizowanie wszystkich treści, zawartych w programach szkolenia do licencji PPL(A), ze zwróceniem szczególnej uwagi na lot przy prędkościach minimalnych i na brak w programach nauki wykonywania korkociągu.