04/2009 Przeszkoda lotnicza (komin elektrociepłowni) w pobliżu lądowiska Częstochowa - Rudniki

Opis zgłoszenia

Zgłaszający wskazuje na możliwe zagrożenie dla ruchu lotniczego w okolicy lotniska Częstochowa Rudniki EPRU. Zgłoszenie połączono ze Zgłoszeniem 10/09