01/2010 Brak jasnych ustaleń co do wpisów uprawnienia IR (do lotów wg wskazań przyrządów) połączonych z TR (uprawnień na typ) do licencji

Opis zgłoszenia

Zespół otrzymał poniższe zgłoszenie z zapytaniem o interpretację obowiązujących przepisów.

1. Czy pilot samolotowy zawodowy lub liniowy, posiadający w swojej licencji CPL(A) lub ATPL(A) ważny wpis Type Rating na samolocie z załogą wieloosobową (np. ATR 42/72) oraz ważny wpis SEP(L) i/lub MEP(L), chcący wykonywać loty na samolotach klasy SEP(L) i/lub MEP(L) wg przepisów IFR, musi również posiadać w swojej licencji ważny wpis IR (zdać egzamin praktyczny IR na samolotach klasy SEP(L) i/lub MEP(L)?

2. Czy - w przypadku przeczącej odpowiedzi na pytanie 1 - niezbędne jest udokumentowanie w jakiś inny sposób posiadanych kwalifikacji do wykonywania lotów wg przepisów IFR w załodze jednoosobowej na samolotach klasy SEP(L) i/lub MEP(L), a jeżeli tak, to w jaki?

3. Dlaczego do licencji wydanej zgodnie ze standardami JAR-FCL nie wpisuje się uprawnienia IR osobno dla klasy SEP(L) i MEP(L) w załodze jednoosobowej, jak to ma miejsce np. w licencjach szwedzkich czy irlandzkich, skoro JAR-FCL 1.180, 1.210 i Załącznik 1 do JAR-FCL 1.205 wyraźnie rozróżniają te uprawnienia?