05/2010 Opublikowane w AIP procedury dla lotnisk wojskowych nie są dopuszczone do użycia przez cywilne statki powietrzne (brak certyfikacji PAŻP)

Opis zgłoszenia

Publikowane w AIP procedury dla lotnisk wojskowych nie są dopuszczone do użycia przez cywilne statki powietrzne (brak certyfikacji PAŻP).

Od Zespołu

25 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu „Latajmy Bezpiecznie” z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Omówiono na nim m.in. zgłoszeie 05/2010.

Procedury instrumentalnych lotów dla wojskowych statków powietrznych nie są projektowane i walidowane przez PAŻP, nie podlegają też oblotowi. Oblot procedur przez PAŻP wiązałby się z kosztami, które zarządzający (strona wojskowa) musiałaby ponieść , na razie nie ma wystąpienia ze strony wojskowej. W przypadkach szczególnych możliwość wykonania podejścia i lądowania na lotniskach wojskowych jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę, że np. procedury wojskowe ATC nie są równoważne z cywilnymi, stąd trudno kompletną wymienność stosowania procedur na lotniskach cywilnych i wojskowych. Sprawa wymaga współpracy Ministrów Transportu oraz Obrony Narodowej. Zespół Latajmy Bezpiecznie przygotuje odpowiednie pismo.

Załączniki:
Pobierz plik (OZ 05 2010b.doc)OZ 05 2010b.doc