09/2010 Niewystarczające oznakowanie pasa trawiastego na lotnisku Warszawa-Babice

Opis zgłoszenia

Lotnisko Warszawa-Babice posiada dwie równoległe drogi startowe: jedną o nawierzchni betonowo-asfaltowej i drugą o nawierzchni trawiastej. Pomiędzy tymi drogami jest tzw. trawiasty pas neutralny służący do kołowań statków powietrznych. Droga startowa o nawierzchni trawiastej nie posiada prawidłowych oznaczeń krawędzi oraz progów drogi startowej, nie posiada również odpowiednich identyfikatorów kierunku lądowania na progach.