10/2010 Brak opisów polskich lotnisk kontrolowanych w AIP VFR

Opis zgłoszenia

Zwrócono uwagę Zespołu, że nowe AIP VFR wydane przez PAŻP nie zawiera informacji dotyczących lotnisk kontrolowanych. Zgłaszający wskazuje, że umieszczenie podstawowych informacji o lotniskach (np. dla EPWA sekcja 1 i 7) może być bardzo przydatne w razie konieczności lądowania zapobiegawczego na lotnisku kontrolowanym. Zespół przekazał zapytanie do Prezesa PAŻP.

Od Zespołu

25 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu „Latajmy Bezpiecznie” z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Omówiono na nim m.in. zgłoszeie 10/2010.

Problemy poruszane w zgłoszeniach są rozwiązywane wprowadzaniem nowej zmiany do AIP. Z dniem 2 maja 2013 AIP Polska będzie publikowane w systemie niemetrycznym. Procedury lotów które nadal opublikowane są w systemie metrycznym posiadają tabele przeliczeniowe na system niemetryczne i będą sukcesywnie wymieniane. W ciągu najbliższych tygodni PAŻP liczy na uzyskanie pozytywnego stanowiska Urzędu ULC umożliwiającego rozszerzanie publikacji AIP VFR o wnioskowane „braki” – lotniska kontrolowane, tabele zachodów etc. Uzyskanie zgody będzie jednoznaczne z systematycznym rozszerzaniem informacji publikowanych w AIP VFR.

Załączniki:
Pobierz plik (PAZP-W-11-2010.pdf)PAZP-W-11-2010.pdf