19/2010 Hodowle ptaków w pobliżu lotnisk

Opis zgłoszenia

Zgłoszenie dotyczy możliwych zderzeń samolotów komunikacyjnych z ptakami. Lotnisko
kontrolowane otoczone jest strefą, gdzie wymagana jest kontrola nad populacją ptaków.
Część gatunków – te, których masa ciała jest dostateczna do spowodowania uszkodzenia
(silnika) samolotu (lub tworzących stada) – stanowią zagrożenie dla samolotów i nie mogą
być tolerowane w okolicy lotniska. Raportujący – pracownik jednego z lotnisk w
komunikacyjnych – wskazuje na małą skuteczność Prawa lotniczego jeśli chodzi o działanie
w w/w strefie: chodzi o hodowle gołębi bezpośrednio przy lotnisku. Stosowane niskie kary
pieniężne (grzywny za wykroczenie) nie stanowią wystarczającego dużego zabezpieczenia.
Lotnisko wie o zagrożeniu, informuje policję, toczą się postępowania, zasądzane są kary –
mimo to hodowle są prowadzone dalej. Sankcja za wykroczenie z art. 210 ust. 1 p. 8 ustawy
Prawo lotnicze - jest całkowicie nieskuteczna, albowiem hodowcy wolą zapłacić niewielką
grzywnę raz na jakiś czas, niż likwidować czy przenosić hodowlę.