14/2010 Brak informacji z regionalnych stacji meteorologicznych

Opis zgłoszenia

Zgłaszający zwraca uwagę na coraz częstsze odmowy ze strony lokalnych stacji IMGW na prośbę o udzielenie informacji na temat bieżących warunków meteorologicznych panujących w obrębie stacji. Osoby które odbierają telefon mówią, że mają zakaz udzielania takich informacji i odsyłają na numer infolinii.

W ocenie zgłaszającego jest to zagrożenie. Z prognoz obszarowych czy infolinii można się dowiedzieć o warunkach pogodowych ale na pewno nie da się ustalić jakie warunki meteo panują lokalnie w obrębie danej stacji. Ma to szczególne znaczenie jeśli stacja jest w pobliżu lotniska.

Zgłaszający wskazuje, że z odmową udzielania informacji ze strony lokalnych stacji IMGW nie spotkał się tylko raz.