15/2010 Interpretacja zapisów OPS 1 subpart Q

Opis zgłoszenia

Zespół otrzymał zgłoszenie (zamieszczone poniżej pytania) z prośbą o pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów:

 1. Czy załoga lotnicza podróżująca pociągiem lub samochodem np. z Warszawy do Gdańska w czasie np. 7 godzin, może bezpośrednio po przybyciu do celu wykonać loty w przewozie lotniczym, a jeżeli tak, to w jakim czasie?
  (np. 6 odcinków w dzień, w planowym czasie blokowym 5h 30min)
 2. Czy przelot w charakterze pasażera do innego pastwa, gdzie załoga lotnicza podejmuje czynności lotnicze w delegacji, jest przemieszczaniem si w celu zajęcia stanowiska pracy czy czasem dojazdu?
 3. Czy operator może traktować jako port macierzysty załogi lotnisko w innym państwie, z którego załogi lotnicze wykonują cyklicznie loty będąc w delegacji (np. 2 tygodnie pracy na tydzień wolnego)?

   

   

   

Załączniki:
Pobierz plik (OZ 15 2010.pdf)OZ 15 2010.pdf