04/2010 Brak możliwości przelotu w bezpiecznej odległości od powierzchni terenu pod niektórymi fragmentami najniższego sektora krakowskiego TMA

Opis zgłoszenia

Zgłoszenie dotyczy dolnych sektorów TMA EPKK. LTMA EPKK sektor A (560 m do 1050 m AMSL) oraz LTMA EPKK sektor B (1050 m do 1700 m AMSL) są tak wytyczone, że dolne granice tych sektorów na południe od CTR EPKK są miejscami poniżej poziomu terenu lub zostawiają mniej niż 150 m przestrzeni G w pionie (czyli pomiędzy dolną granicą TMA a gruntem). Przykładowo punkt VFR Uniform jest wytyczony na granicy sektora A i B, gdzie teren wewnątrz sektora A ma elewację nawet do 500 – 600 m npm. Sam punkt UNIFORM jest wytyczony w miejscu, gdzie elewacja wynosi 525 m AMSL.

Od Zespołu

Aby zwrócić uwagę środowiska lotniczego na problem zasygnalizowaliśmy w Zgłoszeniu, opublikowaliśmy artykuł w Przeglądzie Lotniczym.

Sprawę przekazaliśmy do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej otrzymaliśmy projekt zmian w przestrzeni powietrznej zmierzających do rozwiązania problemu. Zgłosiliśmy do niego także swoje uwagi.

W Przeglądzie Lotniczym opublikowaliśmy artykuł opisujący zmiany wprowadzone przez PAŻP w przestrzeni powietrznej, których skutkiem jest podniesienie bezpieczeństwa operacji general aviation w przestrzeni niekontrolowanej w rejonie wskazanym przez Zgłaszającego problem. Zapraszamy do lektury.