13/2010 Wpływ przepisów karnych na system dobrowolnego raportowania

Opis zgłoszenia

W trakcie warsztatów Latajmy Bezpiecznie 2010 dla pilotów liniowych i kontrolerów ruchu lotniczego zwrócono uwagę, że obowiązujący przepis karny art. 212.1.1.a ustawy Prawo lotnicze, przewidujący iż naruszenie przepisów ruchu lotniczego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5 skutecznie "odstrasza" od zgłaszania takich zdarzeń w ramach obowiązujących systemów zgłaszania.

Załączniki:
Pobierz plik (RK 5 lat.pdf)RK 5 lat.pdf