12/2010 Używanie do nawigacji przez pilotów General Aviation starych map lotniczych tzw. sztabówek

Opis zgłoszenia

Pomimo wydania przez PAŻP map lotniczych do lotów VFR zawierających aktualne elementy przestrzeni powietrznej, niektórzy instruktorzy zalecają korzystanie uczniom z mapy lotniczej wydanej przez Sztab Generalny WP w 1990 r. tzw. sztabówki, argumentując, że nawigowanie w oparciu o nie jest dużo łatwiejsze.

Załączniki:
Pobierz plik (Sztabowki.pdf)Sztabowki.pdf