03/2011 Duża odległość punktów VFR od granicy CTR EPWA

Opis zgłoszenia

Jakiś czas temu znacznie zmniejszono granice CTR Okęcia – i chwała za to. Problem jednak w tym, że w opisie w AIP i na mapach dla lotów VFR pozostały stare punkty wlotowe w CTR Okęcie. Problem dotyczy punktów po zachodniej stronie CTR: BRAVO, ALPHA, TANGO. Obecnie znajdują się one w odległości kilku mil od granicy CTR (TANGO - 7 NM, ALPHA około 4 NM, BRAVO około 5 NM), a nadal opisane są w AIP Polska jako punkty zmiany częstotliwości radiowej (AD2 EPWA, pkt. 2.22.5.2.2). Kontrolerzy TWR EPWA niezbyt chętnie przyjmują na łączność statki powietrzne, które są jeszcze na zewnątrz CTR, zaś wylatujące nie chcą mieć dłużej na łączności niż do granicy przestrzeni kontrolowanej, co też jest w sumie zrozumiałe. Z kolei pilot spodziewa się zmiany częstotliwości w punktach VFR wyszczególnionych w AIP. Taki stan rzeczy powoduje, że na trasach dolotowych nie ma jednego oficjalnego punktu zmiany częstotliwość FIS/TWR, więc w krytycznej sytuacji może zdarzyć się, że dwa mijające się statki powietrzne będą leciały blisko siebie na różnych częstotliwościach radiowych. Może pora już wyznaczyć nowe, łatwo rozpoznawalne z powietrza, charakterystyczne punkty zmiany częstotliwości po zachodniej stronie CTR EPWA, położone bliżej granicy CTR.

Od Zespołu

W związku z tym zgłoszeniem Zespół wystosował pismo do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Od Zespołu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dokonała zmian w przestrzeni powietrznej, które rozwiązały problem sygnalizowany w Zgłoszeniu, które napłynęło do Zespołu. Weszły one w życie w listopadzie 2011. Szczegółowy opis zmian Zespół opublikował w listopadowym numerze Przeglądu Lotniczego.