24/2011 Nieprawidłowości w jednej z firm obsługowych

Opis zgłoszenia

Do Zespołu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości w jednej z firm obsługowych (obsługi technicznej). Ponieważ zgłoszenie dotyczy także warunków socjalnych, tylko częściowo mieści się w zakresie spraw, jakimi zajmuje się Zespół. Po przedyskutowaniu sprawy, Zespół przekaże zagadnienia ujęte w zgłoszeniu i które wiążą się z bezpieczeństwem operacji lotniczych, do działu jakości firmy obsługowej z prośbą o zajęcie stanowiska, zastrzegając dalsze działania w sprawie.

Od Zespołu

Od prezesa ww organizacji otrzymaliśmy obszerną odpowiedź, w której odniesiono się do wszelkich kwestii poruszonych w Zgłoszeniu. Za odpowiedź na przekazane za naszym pośrednictwem uwagi dziękujemy.