33/2011 Oślepienie pilota światlem lasera

Opis zgłoszenia

Do napisania niniejszego maila zachęcił mnie artykuł z miesięcznika Pilot Club numer listopad 2011 zatytułowany "Laserem w samolot". Podsumowano w nim statystykę dotyczącą zdarzeń w USA, sądzę jednak, że problem jest ogólnoświatowy i nie omija Polski. Sam miałem okazję doświadczyć jak to jest gdy samolot oświetlany jest światłem lasera. Dokładnie 2 razy we wrześniu bieżącego roku, oba przypadki w nocy. 
Na podstawie wpisów książce lotów ustaliłem, że pierwsze zdarzenia miało miejsce w dniu 11.09.2011 gdy wykonywałem lot samodzielny wg programu lotów trasowych nocnych Aeroklubu Polskiego samolotem XXXX SP-XXX [typ i znaki do wiadomości zespołu - przyp. Zespół L.B.]. Zdarzenie miało miejsce nad Opocznem w drodze z EPLL do EPRP. Start z EPLL nastąpił o 18:10 UTC, a lądowanie na EPRP 19:06 UTC. Mój operacyjny plan lotu z tego dnia się nie zachował, dlatego mogę jedynie w przybliżeniu określić czas zdarzenia na około 18:40 UTC. Z ziemi oświetlono samolot laserem barwy zielonej. Osobie kierującej światło lasera udało się na kilka sekund oświetlić wnętrze kabiny samolotu. Przyznaję było jasno jak w dzień. Niestety, wiedziony instynktem ciekawości odwróciłem głowę w prawo i na moment wiązka lasera trafiła mnie bezpośrednio w oko. Na szczęście szyby kabiny niewątpliwie rozproszyły światło, ale i tak na chwilę utraciłem zdolność widzenia. Zdarzenia nie zgłosiłem do FIS Warszawa. 
Drugie zdarzenie miało miejsce w dniu 15.09.2011 gdy wykonywałem loty KTP noc na kręgu lotniska EPBC na kierunku pasa 11. Loty wykonywałem z instruktorem samolotem

XXXX SP-XXX [typ i znaki do wiadomości zespołu - przyp. Zespół L.B.]

Pierwszy start nastąpił o 18:32 UTC, a zakończenie lotów o 19:46 UTC. Oświetlenie samolotu światłem lasera zielonego miało miejsce po starcie przed 1 zakrętem z terenu działek wzdłuż ulicy Generała Maczka. Oceniam, że zdarzenie mogło miejsce między 19:00, a 19:30 UTC. Fakt oświetlenia samolotu został natychmiast zgłoszony przez radio na Babice Informacja. Żaden inny samolot wykonujący loty w tym czasie nie zgłaszał oświetlenia laserem i dyspozytor nie podjął żadnej akcji. 
Ponieważ jak pokazują statystyki w USA zdarzenia oświetlenia światłem lasera są coraz częstsze należy przypuszczać, że i w Polsce ilość takich zdarzeń będzie rosła. 
Istotne z punktu widzenia pilotów jest czy takie zdarzenia należy zgłaszać do PKBWL, oraz czy bezpośrednio w czasie lotu należy o tym informować FIS, a także co FIS miałoby z taką informacją zrobić. Nie mam wątpliwości, że powiadomienie Policji o zdarzeniu na Opocznem nie przyniosłoby żadnego skutku. Udowodnienie wykonania takiego czynu o ile sprawca nie został przyłapany na gorącym uczynku jest niemożliwe. Inaczej sprawa wyglądała w okolicach pasa EPBC. Tutaj miejsce, z którego oświetlano samolot było dość łatwe do wskazania. 
Pozostawiam zespołowi Latajmy Bezpiecznie pod rozwagę umieszczenie na stronie latajmybezpiecznie.pl ankiety: Czy zostałeś oświetlony laserem? 
Sądzę, że warto wypracować procedurę powiadamiania FIS i współpracy FIS z Policją. Może nie zwiększy to wykrywalności, ale przynajmniej sprawcy zrozumieją, że nie musi im to ujść na sucho.

Od Zespołu

Niestety, tego rodzaju nieodpowiedzialne i niebezpieczne praktyki mają miejsce na całym świecie. Polecamy film z akcji ujęcia przez amerykańską policję sprawcy oślepienia załogi... policyjnego śmigłowca. Jak widać z na zegarze w górnym lewym rogu, zlokalizowanie i zaaresztowanie sprawcy zajęło policji zaledwie 10 minut.

Film w serwisie youtube.com

Od Zespołu (05.05.2012)

Polska statystyka oślepienia laserem pilotów statków powietrznych to 122 przypadki od 2009 do 2012 roku. W 2009 r. – 12 przypadków, 2010 r. – 36 przypadków, w 2011 r. – już aż 57 przypadków. W bieżącym roku 2012 – jak dotąd (05.05.12) 17 przypadków – zapowiada się więc więcej niż 70. Po potwierdzonym przypadku czasowego oślepienia pilota zielonym laserem – wszystkie przypadki traktowane są obecnie jako incydenty (PKBWL). Dostaliśmy informacje od kontrolerów ruchu lotniczego i z Komisji, że aktualnie wypracowywane są procedury zgłaszania policji oraz ścigania sprawców takich praktyk. Prosimy więc o raportowanie oślepień laserami do służb ruchu lotniczego (ATC, FIS)!