09/2012 Proste ulepszenia na Babicach

Opis zgłoszenia

Po ostatnich lotach nocnych na EPBC zwróciłem uwagę na brak oświetlenia rękawa wiatrowego. Wydaje mi się, że dodanie 2 lamp podświetlających nie byłoby dużym kosztem, a widoczny w nocy rękaw byłby dość dużą zaletą.

Dodatkowo
miło by było", gdyby na drodze kołowania ALPHA wymalowano linię centralną. Stali bywalcy sobie radzą", ale goście okazjonalni mogą być w nocy zaskoczeni nagłym zakończeniem linii centralnej, co może być niebezpieczne w szczególności na zakręcie za hangarem nr. 4.

Od Zespołu

Zgłoszenie (opis problemu)

Brak linii centralnej na drodze kołowania A2 prowadzącej w kierunku hangarów 4, 5 i 6 znajdujących się po południowej stronie pasa betonowego jak również brak oświetlenia wskaźnika kierunku wiatru znajdującego się po wschodniej stronie drogi do kołowania A2 i i północnej stronie drogi do kołowania D1.

Ustalenia (możliwe zagrożenia)

W czasie lotów nocnych kołowanie do startu i po lądowaniu w kierunku hangarów położonych po południowej stronie pasa betonowego, po przecięciu drogi do kołowania D1 i D2 może być bardzo niebezpieczne. Dotyczy to zwłaszcza załóg lotniczych, które nie wykonywały lotów w warunkach dziennych i muszą kołować (szczególnie w kierunku hangaru nr 6) pokonując zakręt za hangarem nr 4. Brak oświetlenia w nocy wskaźnika kierunku wiatru eliminuje możliwość podjęcia decyzji o wyborze kierunku startu w przypadku uszkodzenia urządzenia mierzącego kierunek i prędkość wiatru w ogródku meteorologicznym.

Podjęte działania

Problem został przekazany do Zarządzającego EPBC i uzgodniono, że Służba AFIS będzie informowała o kierunku i prędkości wiatru załogi wykonujące starty i lądowania na pasie betonowym szczególnie w nocy. Zarządzający EPBC rozważy również możliwość podświetlenia wskaźnika wiatru po przeanalizowaniu strony technicznej zagadnienia. W przypadku konieczności kołowania w kierunku hangarów znajdujących się po południowej stronie pasa betonowego drogą kołowania A2, Zarządzający EPBC deklaruje asystę dla załóg obcych statków powietrznych jeżeli taka konieczność wystąpi. Będzie się to odbywać do momentu wymalowania linii centralnej, która będzie przedłużeniem drogi do kołowania A1.

Podsumowanie

Zarządzający EPBC stara się w miarę pozyskiwanych środków pieniężnych spełniać oczekiwania użytkowników Lotniska Babice jak również innych przylatujących załóg lotniczych. Na lotnisku funkcjonuje stacja meteorologiczna, której czujniki są zlokalizowane w odległości około 20 metrów od wskaźnika wiatru (rękawa) przekazując bezpośrednio na Wieżę EPBC kierunek wiatru z dokładnością do jednego stopnia i jego prędkość z dokładnością 0,1 m/sek. Wymalowanie linii centralnej drogi do kołowania A2 musi być zdaniem Zarządzającego EPBC ujęte w preliminarzu wydatków, jak również muszą być spełnione odpowiednie warunki meteo. Działania w usuwaniu zgłoszonych problemów będą monitorowane przez przedstawiciela Zespołu na co kwartalnych spotkaniach BL użytkowników Lotniska Babice z Zarządzającym.