14/2012 Zmiany w przestrzeni związane z utworzeniem CTR EPMO

Opis zgłoszenia

Chciałbym zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko wynikające ze zmian w przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem od dnia 28.06.2012 strefy kontrolowanej lotniska (CTR) oraz nowych procedur dolotowych dla lotniska Modlin (AIRAC  125), szczególnie mając na uwadze wydanie przez PAŻP nowej edycji lotniczej mapy Polski  z „informacją aeronautyczną aktualną na dzień 31.05.2012” (cytat za stroną dlapilota.pl – osobiście mapy jeszcze nie widziałem).
Jedną z konsekwencji zmian jest to, iż strefa CTR wykracza znacznie poza granice obecnego ATZ lotniska, sięgając od południowej strony aż do strefy ograniczonej nad Kampinoskim Parkiem Narodowym, uniemożliwiając przelot wzdłuż Wisły, trasą przez obecne punkty Uniform i Charlie, bez naruszania przestrzeni kontrolowanej.
Zdecydowanie większym problemem jest, moim zdaniem, zmiana lokalizacji punktów dolotowych VFR, przy zachowaniu ich dotychczasowych nazw (AD 2 EPMO 7-3-1). O ile w przypadku przesunięcia punktu „Uniform” z jednego mostu drogowego (stary most z niebieską kratownicą) na drugi (most trasy S7) konsekwencje ewentualnej pomyłki nie powinny być daleko idące, o tyle zmiana położenia nowego punktu „India” o ponad 6,5 km w kierunku zachodnim może skutkować poważnym niebezpieczeństwem w przypadku błędnego wykonania lotu przez załogę statku powietrznego na istniejący obecnie „stary” punkt „India” (tzn. dworzec kolejowy w miejscowości Brody), ze względu na przebiegające nad nim trasy procedur odlotu oraz podejścia do lądowania, jak np. procedury SID „Foxtrot” dla pasa 08 (AD 2 EPMO 4-2-3), procedura podejścia z widocznością dla pasa 26 (AD 2 EPMO 7-1-1), czy procedura missed approach przy podejściu na pas 08 (AD 2 EPMO 6-2-1).
W związku z powyższym, dla uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z opisanej sytuacji proponuję w jak najszerszym stopniu rozpowszechnić informacje o nadchodzących zmianach w przestrzeni powietrznej, za pośrednictwem Waszego portalu, czy też współpracującej prasy lotniczej (jak to chociażby miało miejsce w przypadku procedur oczekiwania na EPWA). Korzystnym było by także rozważenie zmiany nazw punktów dolotowych VFR w przypadku istotnej zmiany ich lokalizacji, dla uniknięcia opisanego przeze mnie ryzyka pomyłki (chociaż w przypadku okolic Warszawy, możliwość nazywania nowych punktów kolejnymi literami alfabetu jest w zasadzie wyczerpana), a także dostosowanie terminu publikacji kolejnych edycji lotniczej mapy Polski do wprowadzania istotnych zmian w przestrzeni (lub odwrotnie), szczególnie jeżeli chodzi o zmiany dotyczące przestrzeni o największym w kraju natężeniu ruchu general aviation.

Od Zespołu

Polecamy lekturę dwóch artykułów z Przeglądu Lotniczego, w których szeroko omawiane były zmiany związane z utworzeniem CTR Modlin i nową organizacją ruchy VFR w tym rejonie.

Od Zespołu

W pierwszych trzech miesiącach ruch na lotnisku Modlin był znaczny, w skali Kraju – ogromny, plasujący to lotnisko w pierwszej piątce największych portów lotniczych w Polsce. Przewieziono ponad pół miliona pasażerów. Poza operacjami dużych samolotów, port lotniczy Modlin gości także licznie samoloty General Aviation. Wyzwania są nadal ogromne – komplikacje w organizacji przestrzeni powietrznej w sąsiedztwie lotniska, brak ILS, operacje z obydwu kierunków jednocześnie. Zagrożenia związane z (nieumyślnym) wlotem w przestrzeń kontrolowaną lotniska bez zgody lub nie przestrzeganie poleceń ATC przez ruch GA są duże i można mówić o kilku incydentach, o pewnej statystyce. Wszystkim pilotom GA latającym w rejonie Modlina polecamy artykuły i dokumenty źródłowe na temat ruchu w rejonie tego lotniska.

Załączniki:
Pobierz plik (modlin1.pdf)modlin1.pdf
Pobierz plik (Modlin2.pdf)Modlin2.pdf