18/2012 Częstotliwości sąsiadujących lotnisk

Opis zgłoszenia

Miałem okazję latać w tym roku w Turbii (EPST). Sprawa, którą chciałbym zgłosić jest tam tematem rozmów pomiędzy pilotami, choć sam też miałem okazję „dotknąć” tematu. Obowiązująca częstotliwość dla Turbii to 122,20 MHz, jednak odległy o około 90 km Masłów (EPKA) oraz odległa o około 160 km Łososina (EPNL) mają tę samą częstotliwość.

Częstą jest sytuacja, kiedy będąc w powietrzu w rejonie Turbii słyszy się korespondencję z Masłowa, czasem również z Łososiny. Będąc po 3 zakręcie usłyszałem "SP-XXX na prostej". Wyciągałem szyję we wszystkich kierunkach - na szczęście była to korespondencja z lotniska Masłów. Jeśli latałbym tam częściej - pewnie po jakimś czasie "stępiałbym" na takie sytuacje... choć właśnie nie powinienem. Może najlepszym rozwiązaniem byłoby przydzielenie innych, różnych częstotliwości tym lotniskom? Nie powodowałoby to niepotrzebnego zamieszania i potencjalnych przesłanek.

Od Zespołu – Analiza

Na podstawie www.lotniska.dlapilota.pl wypisano lotniska i lądowiska, korzystające z takich samych częstotliwości (122,2, 122,3, 122,4, 122,6, 122,8 i 122,9 MHz).

Obliczono zasięg radiostacji VHF przy założeniu: dwa samoloty lecą na wysokości 300 m n.p.m: 4,12 x (pierwiastek kwadratowy z 300 + pierwiastek kwadratowy z 300) = 143 km.

Wykorzystując GPS określono odległości między lotniskami/lądowiskami pracujących na tych samych częstotliwościach i zestawiono w tabelach, zaznaczając na czerwono odległości poniżej 150 km, na żółto – w przedziale 151 – 200 km.

W powstałych zestawieniach pola zaznaczone na czerwono stanowią niemal 12 %, przy czym najwięcej - niecałe 16% występuje dla częstotliwości 122,3 MHz, a najmniej - nieco ponad 7% - dla częstotliwości 122,9 MHz, przy czym zaistniały tu dwa przypadki, gdzie położone blisko siebie dwa lotniska mają tego samego użytkownika (EPJG i Jeżów Sudecki – Aeroklub Jeleniogórski oraz EPPK i Bednary – Aeroklub Poznański).

Podsumowanie

Należy dążyć do zmian przydzielonych lotniskom częstotliwości radiowych, jednak nie wydaje się to możliwe do zrealizowania w krótkim czasie - choćby ze względu na ograniczenia leciwych radiostacji VHF zabudowanych w aeroklubowych szybowcach. Póki co, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, które na co dzień może zastosować każdy pilot bez względu na generację sprzętu radiowego, jakim dysponuje jego statek powietrzny, jest przestrzeganie podawania przez na początku każdej wiadomości nazwy stacji, do której korespondencja jest adresowana.

Pamiętamy, że wg najnowszego wydania DOC-9432 („Podręcznik radiowej frazeologii lotniczej) pkt. 2.7.1.2 „Jeśli została nawiązana łączność i nie spowoduje to nieporozumienia, nazwa miejsca lokalizacji organu (służby) i/lub sufix znaku wywoławczego mogą zostać pominięte.” Jednak na częstotliwościach aeroklubowych nawet pomimo pozornie niewielkiego ruchu w eterze i dobrej słyszalności NIE korzystajmy z tego podpunktu, który to swoją drogą w wielu innych okolicznościach doskonale się sprawdza i jest bardzo pożyteczny.

Załączniki

Od Zespołu

W sprawie Zgłoszenia Zespół opublikował artykuł w grudniowym numerze Przeglądu Lotniczego.

Komentarz Czytelnika – zmiana częstotliwości lotniska Przylep

Problem zgłoszony do Zespołu „Latajmy bezpiecznie” dotyczył także lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie. Nowoczesne radia o dużo lepszym zasięgu w porównaniu do starych RS-ek oraz otwarcie granic dla przelotów szybowcowych spowodowały zagęszczenie w eterze. Przylep dzielił swoją częstotliwość z wrocławskim Szymanowem, ale przy dobrej pogodzie polski język mieszał się z niemieckim i czeskim. Celowo używam czasu przeszłego, ponieważ w ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces zmiany częstotliwości i finał nastąpił 10 stycznia 2013 r. zmianą do AIP VFR AMDT 037, po którym to nową częstotliwością dla znaku wywoławczego PRZYLEP RADIO jest 130,775 MHz.

Od Zespołu

Zachęcamy zarządzających innymi lotniskami aeroklubowymi o dokonanie analizy – być może również i w ich przypadku zmiana częstotliwości na jedną spoza "przedziału aeroklubowego" będzie rozwiązaniem optymalnym.