19/2012 Dostępność danych ze stacji meteo IMGW

Opis zgłoszenia

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wystąpienie w imieniu pilotów general aviation do odpowiedniej struktury w IMGW o umożliwienie uzyskiwania widzialności i podstawy chmur od pracowników stacji meteo. Tych stacji w Polsce dziesiątki. Pilot będący w potrzebie wykonania lotu analizuje pogodę z dostępnych i jawnych internetowych źródeł. W okresie jesienno-zimowym warunki pogodowe są różnorodne na długich przelotach i możliwość skorzystania z rzeczywistej informacji na temat aktualnej widzialności i podstawie chmur pozwoliłaby na podjęcie prawidłowej decyzji o wykonaniu lotu. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo latania, więc nie mogę zrozumieć dlaczego informacje te nie mogą być podawane na prośbę zainteresowanego pilota.
Wielokrotnie zwracałam się telefonicznie
- przedstawiając się kto i o co prosi z pytaniem o podanie tych informacji. Perswazją udawało mi się niekiedy uzyskać te dwie wartości tak istotne w danej chwili.
Nie mogę zrozumieć dlaczego informacje te są tajne, przecież ta służba ma m.in. służyć nam lotnikom.