25/2012 Drzewa ograniczające widok pasa z nowej wieży na lotnisku Łódź-Lublinek

Opis zgłoszenia

Chciałbym podzielić się z Państwem informacją o dość poważnym problemie, jaki pojawił się po oddaniu do użytku nowej wieży na lotnisku EPLL. Chodzi o drzewa, które zasłaniają widok na drogę startową.
Po konsultacjach między PAŻP a Zarządzającym Lotniskiem zaproponowano do czasu skrócenia drzew następującą procedurę:
- przed startem lub lądowaniem na kierunku 07 dla samolotów o kodzie referencyjnym B, albo
- przed startem lub lądowaniem na dowolnym kierunku samolotu o kodzie referencyjnym C lub wyższym, Dyżurny Operacyjny Portu będzie każdorazowo sprawdzał pas i informował Kontrolera Ruchu Lotniczego o dostępności drogi startowej do operacji.
- starty i lądowania samolotów o kodzie referencyjnym A są z pasa 07 zabronione! Spowodowane jest to wysokimi kosztami – częste przejazdy samochodu oraz ograniczonymi możliwościami DOP, który ma wiele innych obowiązków na lotnisku.

Problem w tym, że takiej procedury nie sposób zaakceptować. Niniejszym wyjaśniam dlaczego:
- w żaden sposób nie zabezpiecza ona samolotu przed skutkami zdarzenia (na przykład wejścia na drogę startową lochy z młodymi warchlakami – był taki przypadek w Łodzi), które nastąpiło pomiędzy inspekcją DOP na pasie a lądowaniem samolotu,
- większość ruchu na lotnisku EPLL, to loty szkolne, treningowe i rekreacyjne (dla przykładu w roku 2011 wykonano 2 790 operacji lotnictwa komunikacyjnego i 28 200 operacji GA – różnica jest ponad dziesięciokrotna). Podana wyżej procedura wyraźnie dyskryminuje głównych użytkowników. Poza tym rodzi się wątpliwość kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za skierowanie samolotu na lotnisko zapasowe? Co z uczniem pilotem, który wykonywał godzinny, samodzielny lot w strefie pilotażu, który wystartował z wiatrem tylnym jeszcze o dopuszczalnej wartości, a wylądować już nie może, gdyż wiatr zbyt się nasilił? Szczególnie, gdy ów uczeń jeszcze nie rozpoczął lotów nawigacyjnych! W reszcie kogo prokuratura oskarży, gdy pilot z różnych przyczyn (niedostatek paliwa, zbliżający się zachód słońca) nie zdecyduje się odlecieć na lotnisko zapasowe, tylko podejmie próbę lądowania z tylnym wiatrem, która to próba zakończy się niefortunnie – zniszczeniem samolotu, a nawet obrażeniami ciała pilota. Kto poniesie koszty wykonania lotu, w którym pilotowi odmawia się bezpiecznego lądowania? Informacja o zakazie lądowania pojawi się w AIP dopiero z lutowym AIRAC-em. Do tej pory piloci niebazujący w Łodzi nie będą mieli wiedzy, że takie ograniczenie występuje!

Z powyższych powodów apeluję o jak najszybsze skrócenie drzew przesłaniających drogę startową tak, by na lotnisku można było latać normalnie i bezpiecznie. Procedurę prowadzącą do ogłowienia drzew należy rozpocząć jak najszybciej, zanim rozpocznie się sezon lęgowy ptactwa.

Dla lepszego oglądu sprawy przesyłam zdjęcie z zaznaczonym obszarem, w którym trzeba przyciąć korony drzew.

Od Zespołu

Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Od Zespołu

Problem opisany w Zgłoszeniu zasygnalizowaliśmy lotnikom w artykule opublikowanym w miesięczniku Przegląd Lotniczy.

Od Zespołu

Od 30 maja 2013 obowiązuje suplement do AIP Polska, o następującej treści:

LĄDOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH KODU “A” NA KIERUNKU RWY 07L NA LOTNISKU ŁÓDŹ/LUBLINEK (EPLL)

Lądowanie statków powietrznych kodu A na kierunku pomocniczym 07L dozwolone na trawersie TWR w odległości 1300 m od progu drogi startowej 07L. Należy stosować skrzyżowanie z drogą techniczną jako punkt orientacyjny.

Suplement obowiązuje do 30 września 2014.