11/2013 Współrzędne geograficzne w planie lotu

Opis zgłoszenia

W związku informacjami napływającymi od różnych pilotów i służb, chciałbym zwrócić uwagę na być może nie do końca przemyślaną konieczność podawania punktów trasy jako współrzędnych geograficznych. Zawsze podczas przyjmowania planu w biurze odpraw i tak jest pytanie: "Jak ta trasa rzeczywiście przebiega?". Dlatego coraz częściej (i to nie tylko w naszym rejonie) osoby zaczynają składać plany lotów pomijając rzeczywiście planowane miasta, a wpisują tylko punkty VFR w ich okolicach (które nie wymagają podania współrzędnych). Powoduje to składanie planów tylko w celach opuszczenia/wlotu w rejony kontrolowane, a zaczyna zanikać ich rzeczywista wartość informacyjna. Dodatkowo dość niezrozumiałe jest dlaczego lotniska będące punktami zwrotnymi też wymagają podania współrzędnych geograficznych. Jakby czteroliterowe ich oznaczenie nie było wystarczające.