11/2014 Zanieczyszczenia w dostarczonym paliwie

Opis zgłoszenia

Przesyłamy fotografie odstoju z samolotu An-2 po tankowaniu paliwem dostarczonym przez (do wiadomości Zespołu). Niestety, nie pobraliśmy próbki przed tankowaniem, więc kłopot jest po naszej stronie, ale to co zastaliśmy po kilkunastu godzinach po tankowaniu w zbiorniku An-2 mówi samo za siebie.

Cysterna wiozła paliwo również do innych odbiorców – tych o których wiedzieliśmy, poinformowaliśmy o naszym odkryciu.