17/2014 Oświetlenie wieży w okolicach Depułtycz (EPCD)

Opis zgłoszenia

Chciałbym zgłosić brak jakiegokolwiek widocznego oświetlenia wieży w Kumowej Dolinie przy wjeździe do Chełma od strony Lublina. Wysokość obiektu to 93 m AGL. Wieża stanowi zagrożenie dla ruchu GA związanego z częstym wykonywaniem lotów z/do lądowiska w Depułtyczach Królewskich. Nie jest również zaznaczona jako przeszkoda na mapie VFR PAŻP, co według mnie, ze względu na ww. warunki powinno mieć miejsce.