20/2014 Drony w CTR Rzeszowa

Opis zgłoszenia

Ponieważ przygotowuję się do zdobycia uprawnień VLOS i staram się być na bieżąco z przepisami, to zgodnie z mapą fis.pansa.pl/sektory_FIS/POLSKA.jpg Rzeszów jest objęty strefą CTR. Być może przelot został zgłoszony, ale korzystając z komunikacji lotniczej wolałbym mieć pewność, że ta agencja reklamowa http://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU rejestruje materiały zgodnie z wymaganiami ULC.

Od Zespołu

Kwestia wykonywania lotów UAV (dronami) została opisana w odpowiedzi na Zgłoszenie 01/2014.

Jako Zespół nie jesteśmy w stanie rozsądzić czy loty wykonywane są w zgodzie z mającymi zastosowanie wymaganiami oraz tym samym wymaganiami ULC. Co więcej, jako Zespół nie mamy legitymacji do rozsądzania odnośnie wykonywania jakichkolwiek lotów w zgodzie bądź niezgodnie z przepisami. Kwestia wykonywania lotów przy wykorzystaniu tzw. dronów (UAV) jest niezwykle problematyczna i w naszym odczuciu prawo nie nadąża za błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistością. Choć stosowne przepisy obowiązują, to jednak największy problem tkwi w świadomości użytkowników tego rodzaju sprzętu, a w zasadzie jej braku. Z pewnością część z lotów UAV wykonywana jest w zgodzie z przepisami, za wiedzą i zgodą ULC, przy wykorzystaniu uprawnień nadawanych w tym zakresie przez ULC. Problem tkwi w tym, że nie zawsze sam zgłaszający dane „naruszenie” do naszego Zespołu jest w stanie rozsądzić czy dany lot UAV wykonywany jest z naruszeniem stosownych wymagań, czy też nie.

WNIOSEK: Budujmy wspólnie świadomość użytkowników przestrzeni powietrznej! W tym samych zgłaszających!