03/2015 Dron w CTR EPKK

Opis zgłoszenia

Uważam, że należy bezwzględnie rozprawić się z tego typu publikacjami i działaniem. To nagranie pojawiło się na stronie Onetu-Kraków w sobotę tj. 21.02. oraz tutaj.

Według mnie złamano wszelkie zasady latania w CTR Kraków-Balice oraz kilka innych. W momencie, kiedy toczy się debata nad nowymi zasadami latania dronami cywilnymi, uważam że pokazowe ukaranie autora i nagłośnienie tego zdarzenia może powstrzyma kolejnych KOZAKÓW. Profil tego „twórcy” łatwo znależć na Facebooku.

Od Zespołu

Dziękujemy za Zgłoszenie. Zwracamy jednak uwagę, że rolą Zespołu nie jest dochodzić czy w tym konkretnym przypadku złamano przepisy, bądź też karać sprawców wykroczeń lotniczych. W tej kwestii zdecydowanie odsyłamy Zgłaszających do ULC.

Wielokrotnie powtarzaliśmy, i przypominamy także tym razem, że przestrzeń kontrolowana, czyli np. przestrzeń strefy kontrolowanej lotniska – w tym wypadku CTR Kraków, która obejmuje ponad połowę zabudowy tego miasta – to nie miejsce na swobodne latanie jakichkolwiek urządzeń latających. Pilotów statków powietrznych (samolotów, śmigłowców) obowiązuje złożenie planu lotu i uzyskanie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego na wlot w przestrzeń kontrolowaną. W przypadku operatorów dronów – obowiązuje ich zgłoszenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zamiaru aktywności w przestrzeni kontrolowanej. Na tej podstawie wydawane są warunki wykonywania takich lotów – w tym zwłaszcza zasady koordnacji lotu z organem kontroli ruchu lotniczego odpowiadającym za daną przestrzeń.

Zespół nie posiada informacji czy w przypadku wskazanym przez Zgłaszającego, operator drona dokonał stosownego zgłoszenia do PAŻP i czy następnie w uzgodniony sposób dokonywał koordynacji każdego startu z TWR EPKK.