08/2015 System zatrudniania personelu latającego a bezpieczeństwo

Opis Zgłoszenia

Wydaje mi się, że obecny system zatrudniania i wynagradzania personelu latającego w liniach lotniczych w Polsce (personel pokładowy i piloci) powoduje, że pracownicy zatajają niedyspozycję fizyczną i psychiczną ze względu na znaczny wpływ na wynagrodzenie. Niektóre kontrakty określają nawet ilość dni niedyspozycji zdrowotnej (informacja od osoby będącej stroną kontraktu). Kłóci się to z założeniami Ustawy Prawo Lotnicze, nakazującej zgłaszanie każdej swojej niedyspozycji do lotu.